Nytt piano i Hersvik kyrkje


Det har nyleg ankome eit flott, nytt piano i Hersvik kyrkje.

Les meir

 

Nytt piano i Hersvik kyrkje


Det har nyleg ankome eit flott, nytt piano i Hersvik kyrkje.

Les meir

 

Gamalt handtverk i nye ringesnorer


Då alle kyrkjene og klokketårnet på Husøy fekk vedlikehald på kyrkjeklokkene, vart det klart at det var behov for nye ringesnorer.

Les meir

 

Gamalt handtverk i nye ringesnorer


Då alle kyrkjene og klokketårnet på Husøy fekk vedlikehald på kyrkjeklokkene, vart det klart at det var behov for nye ringesnorer.

Les meir

 

Tilsette fekk kongens medalje for lang og tru teneste


Pensjonistane Gunnfrid Eide og Kari G. Wesenlund Hjønnevåg fekk 27.9.2020 overrekt medalje for lang og tru teneste, etter over 30 år i Solund sokn. Medaljen tildelast av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, og er ei påskjønning til arbeidstakarar med minst 30 års tilsetting hjå same arbeidsgjevar.

Les meir

 

Tilsette fekk kongens medalje for lang og tru teneste


Pensjonistane Gunnfrid Eide og Kari G. Wesenlund Hjønnevåg fekk 27.9.2020 overrekt medalje for lang og tru teneste, etter over 30 år i Solund sokn. Medaljen tildelast av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, og er ei påskjønning til arbeidstakarar med minst 30 års tilsetting hjå same arbeidsgjevar.

Les meir

 
 

Nytt piano i Hersvik kyrkje

Det har nyleg ankome eit flott, nytt piano i Hersvik kyrkje.

Les meir

 

Årsmøte for året 2020

Velkomen til årsmøte for kyrkjelyden, i Husøy kyrkje. 20.6.21, etter gudstenesta kl. 12. Ope for alle.

Les meir

 

Altertavle på langferd

Altertavla i Solund kyrkje er på langferd i desse dagar.

Les meir

 

Gamalt handtverk i nye ringesnorer

Då alle kyrkjene og klokketårnet på Husøy fekk vedlikehald på kyrkjeklokkene, vart det klart at det var behov for nye ringesnorer.

Les meir