Tilsette fekk kongens medalje for lang og tru teneste


Pensjonistane Gunnfrid Eide og Kari G. Wesenlund Hjønnevåg fekk 27.9.2020 overrekt medalje for lang og tru teneste, etter over 30 år i Solund sokn. Medaljen tildelast av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, og er ei påskjønning til arbeidstakarar med minst 30 års tilsetting hjå same arbeidsgjevar.

Les meir

 

Tilsette fekk kongens medalje for lang og tru teneste


Pensjonistane Gunnfrid Eide og Kari G. Wesenlund Hjønnevåg fekk 27.9.2020 overrekt medalje for lang og tru teneste, etter over 30 år i Solund sokn. Medaljen tildelast av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, og er ei påskjønning til arbeidstakarar med minst 30 års tilsetting hjå same arbeidsgjevar.

Les meir

 

Aktuelt om smittevern hos oss under pandemien


Vi fyl retningslinjer i smittevern frå sentrale og lokale helsemyndigheiter, og ber om at de hjelp oss å fylgje desse.

Les meir

 

Aktuelt om smittevern hos oss under pandemien


Vi fyl retningslinjer i smittevern frå sentrale og lokale helsemyndigheiter, og ber om at de hjelp oss å fylgje desse.

Les meir

 

Ledige stillingar


Vi har p.t. ingen ledige stillingar.

Les meir

 

Ledige stillingar


Vi har p.t. ingen ledige stillingar.

Les meir

 
 

Tilsette fekk kongens medalje for lang og tru teneste

Pensjonistane Gunnfrid Eide og Kari G. Wesenlund Hjønnevåg fekk 27.9.2020 overrekt medalje for lang og tru teneste, etter over 30 år i Solu...

Les meir

 

Kyrkjelydsbladet

Kyrkjelydsbladet har vanlegvis 1-2 utgåver i året.

Les meir

 

Aktuelt om smittevern hos oss under pandemien

Vi fyl retningslinjer i smittevern frå sentrale og lokale helsemyndigheiter, og ber om at de hjelp oss å fylgje desse.

Les meir

 

Kyrkjetunet

Kyrkjelydshuset Kyrkjetunet vart oppført i 1890 og har nyleg blitt oppgradert utvendig, og det innvendige står no for tur. Huset har til ut...

Les meir