Om oss


Dei tre historiske sokna Hersvik, Husøy og Solund vart 1. januar 2000 slått saman til eitt; Solund sokn. Soknet er ein del av Nordhordland prosti og Bjørgvin bispedøme, og styrast av eit folkevald sokneråd. Tre kyrkjer og fire gravplassar forvaltast av soknerådet, og seks tilsette utgjer litt over to dagsverk, medan soknepresten er tilsett av bispedømet. Her finn du meir informasjon om soknet sitt arbeid.