Kyrkjelege aktivitetar


Soknet har ulike arrangement, for både born, ungdom og vaksne.

Sjå meir informasjon under, eller i kalenderen. Saknar du ein særskild aktivitet eller eit arrangement? Ta kontakt, kanskje vi kan etablere tilbodet.