Born- og unge


Born og deira familiar har ein sentral plass i soknet. Vi har som mål å bli gode på å dekke ulike behov og fylle kvardagen med meningsfulle treffpunkt og opplevingar.

Samstundes vil vi stimulere til tidleg kontakt med kyrkja og dens bodskap, samt skape ei tilhøyrsle for både borna og familien. Under ser de våre aktuelle tilbod til barn og familiar. 

Velg kalender