Årsmøte for året 2020


Velkomen til årsmøte for kyrkjelyden, i Husøy kyrkje. 20.6.21, etter gudstenesta kl. 12. Ope for alle.

ÅRSMØTE FOR SOLUND SOKN 

SUNDAG 20. JUNI 2021 
i Husøy kyrkje 
(etter gudstenesta kl. 12) 

Sak 1      Val av møteleiar
               Val av referent 
               Val av to personar til å skrive under møteboka

Sak 2      Soknerådet si årsmelding for 2020, til orientering.

Sak 3      Soknerådet sitt rekneskap for 2020, til orientering.

Sak 4      Kyrkjeleg årsstatistikk for Solund for 2020, til 
               orientering

Sak 5      Samtale kring det kyrkjelege arbeidet generelt

Det vert kyrkjekaffi i samband med årsmøtet.

Vel møtt!

Hardbakke, 04.06.2021
Anne Kari Reigstad, leiar Solund sokneråd

 

Årsmeldinga for 2020

Årsmeldinga for 2020 kan du lese her.

Tilbake