Gamalt handtverk i nye ringesnorer


Då alle kyrkjene og klokketårnet på Husøy fekk vedlikehald på kyrkjeklokkene, vart det klart at det var behov for nye ringesnorer.

Krokane på dei nye taua måtte spleisast på taua, eit handverk som krev god teknikk, for å gjere arbeidet slitesterkt for mykje og tung bruk dei komande tiåra. Fiskaren Kjell Jonny Trovåg har lang erfaring med spleising og tok på seg oppdraget på dugnad.

Tusen takk til Kjell Jonny for arbeidet. 

Tilbake