Kyrkjelydsbladet


Kyrkjelydsbladet har vanlegvis 1-2 utgåver i året.

 

Kyrkjelydsbladet i postkassa og på nett 

Kyrkjelydsbladet kjem vanlegvis ut 1-2 gonger i året i papirutgåve. Bladet er gratis, og kjem i alle postkassar, dersom du ikkje har reservert deg. Du kan både bestille og reservere deg, hjå soknepresten (redaktør). Vi sender både utanfor kommunen og til utlandet.

Dersom du ynskjer å bidra med bilder og stoff til bladet, eller har ynskjer, kan du sende desse til soknepresten: soknepresten@solund.kyrkja.no (merka: redaksjonelt). Du kan og sende brev.  

Her kan du (snart) lese bladet på nett.

 

Kyrkjelydsbladet på lydfil

Er det vanskeleg for deg å lese bladet, kan du få den opplesen av KABB (Kristent arbeid blant blinde).

Vi vil legge ut lydfiler, så snart vi kan.

Tilbake