Aktuelt om smittevern hos oss under pandemien


Vi fyl retningslinjer i smittevern frå sentrale og lokale helsemyndigheiter, og ber om at de hjelp oss å fylgje desse.

 

Smittevern ved arrangement

Grunna sars-covid-19-pandemien, fyl vi sentrale pålegg og retningslinjer. Det betyr at vi har arrangement og gudstenester med smittevernstiltak, og tidvis innstilde arrangement. 

P.t. (januar 2021) har vi maksbegrensing på 200 deltakarar ute i tillegg til dei som jobbar i kyrkja, og 10 inne, men antalet kan variere med nye pålegg. Deltakarar innandørs skal halde 2 meter avstand. Ute 1 meter. 

Som ledd i desse tiltaka;
•    Vert du registrert med namn og telefonnummer som deltakar. Lista vil verte innelåst og kun brukt av helsetenesta dersom det vert naudsynt med smitteoppsporing. Lista vert makulert etter 14 dagar
•    Må du sitte minst 2 meter frå andre, og på tredje kvar rad - Husstandar kan sitje saman
•    Praktisere avstand ved inngong og utgong
•    Må du sprite eller vaske henda før inngong, og ha almen hostehygiene
•    Kan du ikkje delta dersom du er sjuk 
•    Fylje dei pålegg som vert gitt

Tilbake