Aktuelt om smittevern hos oss under pandemien


Vi fyl retningslinjer i smittevern frå sentrale og lokale helsemyndigheiter, og ber om at de hjelp oss å fylgje desse.

 

Smittevern ved arrangement

Grunna sars-covid-19-pandemien, fyl vi sentrale pålegg og retningslinjer. Det betyr at vi har arrangement og gudstenester med smittevernstiltak, og tidvis innstilde arrangement. 

P.t. (januar 2021) har vi maksbegrensing på 50 deltakarar ute i tillegg til dei som jobbar i kyrkja, og 20 inne på faste, tilviste plassar, men antalet kan variere med nye pålegg. I gravferder o.a. kan ein vere 50. Deltakarar innandørs skal halde 2 meter avstand. 

Som ledd i desse tiltaka;
•    Vert du registrert med namn og telefonnummer som deltakar. Lista vil verte innelåst og kun brukt av helsetenesta dersom det vert naudsynt med smitteoppsporing. Lista vert makulert etter 14 dagar. Du kan og verte møtt av tilsette med munnbind
•    Må du sitte minst 2 meter frå andre, d.v.s. på tredje kvar rad - Husstandar kan sitje saman
•    Praktisere avstand ved inngong og utgong
•    Må du sprite eller vaske henda før inngong, og ha almen hostehygiene
•    Kan du ikkje delta dersom du er sjuk 
•    Må du fylje dei pålegg som vert gitt

Tilbake