Bidrag


Vi er svært takknemlege for dei bidrag som vert gitt.

 

Ynskjer du å bidra til ulke føremål i soknet, kan du gjere dette på ulike måtar

 

Dugnad

Du kan gjerne bidra med kunnskap og fysisk hjelp. Ta kontakt med kyrkjeverja, for å stå på dugnadsliste.

 

Penge- eller minnegåve

Vi har ulike føremål ein kan gi til. Ta kontakt dersom spørsmål. Venlegast merk innbetalinga med «(minne-)/gåve» og føremål.

 

Solund sokneråd  3847 15 50784
Kyrkjelydsbladet 3847 07 05725
Kyrkjetunet 3847 07 07035
VIPPS-nr.: 534665  (Hugs å merke med føremål)

                                         
    
                           
 

Tilbake