Ledige stillingar


Solund sokn har for tida ingen ledige stillingar. 

 

 

Felles for utlyste stillingar

Vi tilbyr:
Arbeidsforholdet og løn vert regulert av Hovudavtale, Hovudtariffavtale og sentrale avtaler inngått på kyrkjeleg sektor (KA), samt lokale reglement vedteke med heimel i tariffavtale. 
Pensjonsordning i KLP
Engasjerte kolleger og frivillige medarbeidarar
Opplæring 
Triveleg arbeidsmiljø
Tilsetting skjer med Solund sokneråd som arbeidsgjevar og kyrkjeverje som næraste overordna
Ein kan vere behjelpeleg med formidling av behov for bustad

For nærare informasjon om innhaldet i stillingane kan ein kontakte:
Sokneprest Bjørn Magne Hansen; soknepresten@solund.kyrkja.no,  57786215   
Kyrkjeverje Mona Hjønnevåg, kyrkjeverja@solund.kyrkja.no. Tlf. 57786209
 

Søknadsfrist

Offentleg søkjarliste: Vi gjer merksam på at opplysningar om kven som søkjer kan bli gjort offentlege sjølv om ein har bedt om ikkje å vere offentleg.

Merk tydeleg kva stilling/-ar du søkjer på. 
Originalar vert ikkje tilbakesendt. Søknad med CV og kopiar av vitnemål, attestar og referansar sendast til:

kyrkjeverja@solund.kyrkja.no
Eller:
Solund sokneråd
Kyrkjekontoret
Hardbakke 26
6924 Hardbakke 

 

Vikarar

Vi har av og til bruk for vikarar. Ta kontakt om du ynskjer å vere tilkallingsvikar.

 

Litt om oss

Soknet har tre kyrkjer med tilhøyrande kyrkjegardar; Solund, Husøy og Hersvik kyrkje, og eit kyrkjelydshus. I tillegg har vi ei gravlund på øya Husøy. Gravplassdrifta er livvsynsnøytral. Soknet dekkjer heile Solund kommune.

Solund er eit øysamfunn ytst i Sognefjorden, med rundt 800 innbyggjarar og eit mangfoldig kulturliv. Ein vakker og særprega natur gjev rike moglegheiter for fritidstibod, friluftsliv og opplevingar. I vårt samfunn er det lett å verte integrert. Du vil kunne oppleve at du er ein viktig aktør på fleire plan og bidra til viktig samfunnsutvikling. Vil du vite meir om vår vakre kommune kan du sjå Solund på YouTube.  

 

 

Tilbake