Ledige stillingar


Vi har no fleire ledige stillingar, og fleire av desse lar seg fint kombinere. Nokre stillingar har fleksitid, og hovudaktiviteten i soknet er på Hardbakke. Vi tilbyr tariffesta avtaler. Når du søkjer på ledig stilling, må du sende søknad som post eller e-post, med kopi av den dokumentasjon som etterspørjast. Venlegast ikkje send originalar.

 

Litt om oss

Soknet har tre kyrkjer med tilhøyrande kyrkjegardar; Solund, Husøy og Hersvik kyrkje, og eit kyrkjelydshus. I tillegg har vi ei gravlund på øya Husøy. Soknet dekkjer heile Solund kommune.

Solund er eit øysamfunn ytst i Sognefjorden, med rundt 800 innbyggjarar og eit mangfoldig kulturliv. Ein vakker og særprega natur gjev rike moglegheiter for fritidstibod, friluftsliv og opplevingar. I vårt samfunn er det lett å verte integrert. Du vil kunne oppleve at du er ein viktig aktør på fleire plan og bidra til viktig samfunnsutvikling. Vil du vite meir om vår vakre kommune kan du sjå Solund på YouTube.  

 

Stillingar ledige

Stillingane kan kombinerast. Sjå generell info nederst.

 

Fast - Ledige stillingar som klokkar i 7% i Solund kyrkje, 4% i Husøy kyrkje og 3 % i Hersvik kyrkje

 

Tidsrom

Frå snarast

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Praktisk førebuing og deltaking ved gudstenester og andre kyrkjelege handlingar

Kvalifikasjonar

 • Engasjement for kyrkjeleg arbeid
 • Beherske norsk munnleg og skriftleg
 • Må være medlem av Den norske kyrkje
 • Føremon med sertifikat og disponere bil

Personlege eigenskapar

 • Har god samarbeidsevne og arbeider sjølvstendig
 • Omgjengeleg, serviceinnstild, samt strukturert og fleksibel

 

Fast -  Ledig 4 % stilling som kyrkjetenar i Hersvik kyrkje

Tidsrom

Frå snarast

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Arbeidsoppgåver/logistikk knytt til høgtidsdagar, gudstenester og andre kyrkjelege handlingar

Kvalifikasjonar

 • Engasjement for kyrkjeleg arbeid
 • Beherske norsk munnleg og skriftleg
 • Må være medlem av Den norske kyrkje
 • Føremon med sertifikat og disponere bil

Personlege eigenskapar

Har god samarbeidsevne og arbeider sjølvstendig

 

Fast -  6% som reinhaldar i Husøy kyrkje

Tidsrom

Frå snarast

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Reinhald og noko logistikk

Kvalifikasjonar

 • Engasjement for kyrkjeleg arbeid
 • Beherske norsk munnleg og skriftleg
 • Føremon med sertifikat og disponere bil

Personlege eigenskapar

 • Har god samarbeidsevne og arbeider sjølvstendig

Arbeidstid

 • Fleksitid

 

Tilkallingsvikar - vaktmeister på kyrkjetunet

Kyrkjetunet er eit kyrkjelydshus eige av Solund sokn og er lokalisert sentralt på Hardbakke. Huset leiger ut både leilegheit, selskapslokale med kjøken og kontor.

Tidsrom

Frå snarast

Vaktmeisteren sine hovudoppgåver

 • Enkel logistikk rundt arrangement på huset
 • Enkle vaktmeisteroppgåver

Kvalifikasjonar

Tilfredsstillande norskkunnskapar

Fleksibilitet

Arbeidstid

Stort sett fleksibel arbeidstid

Ynskja tiltreding: Snarast

 

Felles for stillingane

Vi tilbyr:

 • Arbeidsforholdet og løn vert regulert av Hovudavtale, Hovudtariffavtale og sentrale avtaler inngått på kyrkjeleg sektor (KA), samt lokale reglement vedteke med heimel i tariffavtale.
 • Pensjonsordning i KLP
 • Kvelds- og helgearbeid inngår i stillingane (utanom for Kyrkjetunet)
 • Engasjerte kolleger og frivillige medarbeidarar
 • Opplæring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer med Solund sokneråd som arbeidsgjevar
 • Ein kan vere behjelpeleg med formidling av behov for bustad

For nærare informasjon om innhaldet i stillingane kan ein kontakte:

 • Klokkar og reinhaldar, Gunnfrid Eide; 95281322
Søknadsfrist for alle stillingane: Innan 13.9. 2020.

Merk tydeleg kva stilling/-ar du søkjer på.

Søknad med CV og kopiar av vitnemål, attestar og referansar sendast til:

 

Solund sokneråd

Kyrkjekontoret

Hardbakke 26

6924 Hardbakke

eller e-post: kyrkjeverja@solund.kyrkja.no

 

Tilbake