Ledige stillingar


Vi har p.t. ingen ledige stillingar.

 

Litt om oss

Soknet har tre kyrkjer med tilhøyrande kyrkjegardar; Solund, Husøy og Hersvik kyrkje, og eit kyrkjelydshus. I tillegg har vi ei gravlund på øya Husøy. Soknet dekkjer heile Solund kommune.

Solund er eit øysamfunn ytst i Sognefjorden, med rundt 800 innbyggjarar og eit mangfoldig kulturliv. Ein vakker og særprega natur gjev rike moglegheiter for fritidstibod, friluftsliv og opplevingar. I vårt samfunn er det lett å verte integrert. Du vil kunne oppleve at du er ein viktig aktør på fleire plan og bidra til viktig samfunnsutvikling. Vil du vite meir om vår vakre kommune kan du sjå Solund på YouTube.  

 

Vi tilbyr tariffesta avtaler. Når du søkjer på ledig stilling, må du sende søknad som post eller e-post, med kopi av den dokumentasjon som etterspørjast. Venlegast ikkje send originalar.

 

Stillingar ledige

Det er p.t. ingen ledige stillingar.

Vi har av og til bruk for vikarar. Ta kontakt om du ynskjer å vere tilkallingsvikar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake