Tilsette


Seks tilsette utgjer omlag to årsverk i soknet. Soknepresten er tilsett i bispedømet.

 

Kantor og klokkar; Liudmila Savchenko 
Gravplassarbeidar og vaktmeister, og kyrkjetenar; Karl Fredrik Tveit Helgesen
Reinhaldar; Randi Odéen
Reinhaldar; Tracy Strømmen
Kyrkjetenar; Odd Kårstad
Kyrkjeverje; Mona Hjønnevåg
Sokneprest; Bjørn Magne Hansen

Tilbake