Tilsette


Seks tilsette utgjer omlag to årsverk i soknet. Soknepresten er tilsett i bispedømet.

 

Kyrkjemusikar Liudmila Savchenko 
Gravplassarbeidar, vaktmeister og kyrkjetenar Ilgonis Kalnins
Reinhaldar Randi Odéen
Reinhaldar og klokkar Gunnfrid Eide
Kyrkjetenar Odd Kårstad
Kyrkjeverje Mona Hjønnevåg
Sokneprest Bjørn Magne Hansen

Tilbake