Soknerådet


Soknerådet er både fellesråd og kyrkjelydsråd i Solund, og valet på medlemmar til soknerådet fyl valsyklusen til kommunevalet.

 

Soknerådet 2019-2023

 

Medlemmar

Leiar, Anne Kari Reigstad  
Nestleiar, Bjarte Engevik
Arild Hove
Silje Lending
Karen Nessen
Idar Vaulen

Geistleg representant, Bjørn Magne Hansen
Geistleg vara, soknepresten i Gulen

Kommunal representant, Anne Marie Gåsvær Færøy
Kommunal vara, Erlend Lambrechts Trovåg

 

Vara

Terje Midtbø
Bjørg Marie Hjartholm
Sigurd Kråkås
Roar Jarle Trovåg
Eldbjørg Danielsen
 

Valkunngjeringar

Kunngjering val 2019

Kunngjering valform og godkjent valliste 2019

Kunngjering nytt sokneråd 2019

 

Tilbake