Solund sokn


Det er eitt sokn i Solund.

 

Eitt sokn frå år 2000

Dei tre historiske sokna Hersvik, Husøy og Solund vart 1. januar 2000 slått saman til eitt sokn; Solund sokn. Dette er ein del av Nordhordland prosti og Bjørgvin bispedøme.

Tre kyrkjer med tilhøyrande gravplassar, samt gravplassen på øya Husøy, forvaltast av soknerådet.

 

Tilsette

Seks tilsette utgjer litt over to dagsverk, nemnt etter stillingsstørrelse jobbar her organist, kyrkjeverje, gravplassarbeidar/vaktmeister, reinhaldarar, kyrkjetenararar og klokkarar. Soknepresten er tilsett av bispedømet og jobbar også i nabokommunen.


Soknet si historie

Solund kyrkje er no hovudkyrkja i soknet, men slik har det ikkje alltid vore. Historisk har ein sokna til fire ulike prestegjeld, alt etter kvar i øyane ein budde. 

Soknet er omtala i Fylkesarkivet og Arkivverket.

Omtale i Fylkesarkivet
Omtale i Arkivverket

 

Gamle kyrkjebøker

Gamle kyrkjebøker finn du i Digitalarkivet

Tilbake