Losna kyrkjestad (historisk)


 

Kyrkja på Losna skal ha ligge tett attmed sjøen, berre ca 2 moh, med god utsikt sørover mot Sognesjøen.Og stått på ei flate litt inne på det høgste staden på det låge Kyrkjeneset.

Kyrkja har ligge sentralt plassert i høve til ferdselsvegen mellom Gulen, Solund og Hyllestad og ca 150 m søraust for gamletunet på Losnegard. Det fins ingen synlige spor etter kyrkja i dag.
 

Riksantivaren sin omtale kan du lese her. 

Tilbake