Gravplassane i Solund


Alle gravplassar er livssynsnøytrale.

 

Historisk har det vore minst fem gravplassar i Solund. Du kan lese meir om dette i Fylkesarkivet.

Dagens gravplassar finn vi på Hardbakke (Indre Solund), i Straumen (Ytre Solund), på Hersvik (Nord-Solund) og på øya Husøy vest i havet. 

Tilbake