Merkepinnar på gravene


Ser du ein merkepinne på grava, ynskjer vi at du tar kontakt med kyrkjeverja.

 

Merkepinnen tyder på at vi treng opplysningar eller treng å kome i kontakt med deg som er ansvarleg for grava.

Vi ynskjer og at du tek kontakt om du trur du kan bidra med opplysingar om kontaktperson, sjølv om denne evt. har gått bort, eller familie og slektningar av den gravlagte.

Tilbake