Gravstell


Vi har avtaler med lokale gravstellarar, som kan stelle graver dersom ein treng dette.

 

 

Stellavtale

I avtala ligg det 5 stell gjennom året, slik:
Mai: Plante, stelle og gjødsle
Juli: Stelle
August: Plante stelle og gjødsle
Desember: Rydde, pynte med mosekrans. Setje ned vårlaukar
Mars: Rydde og stelle

Reglane for gravstell kan du lese her i §10 i gravplassvedtektene.

 

Kostnad for gravstell

Kostnad for slikt stell finn du i prislista, og fakturerast årleg, vanlegvis på våren. Prisen indeksregulerast jamleg og innheld 10% i administrasjonsgebyr.

 

Gravstellsfond

Det er og mogeleg å opprette gravstellsfond. 

 

Kontakt

Kontakt kyrkjeverja, dersom gravstellsavtale er ynskjeleg.

Tilbake