GravansvarlegMange graver på gravplassane manglar gravansvarlege. Dersom du kan bidra med opplysningar er vi takknemlege for at du tar kontakt. 

 

Tilbake