Feste av grav


 

Bestilling av feste

Bestilling av feste gjerast helst ved skriftleg henvending til kyrkjeverja. Reglane for feste kan du lese her i §6 i gravplassvedtektene. 

 

Sats for 5-årsperiode

Kommunestyret fastset kostnad for feste av grav, og fakturerast for ein 5-årsperiode. Vanlegvis på hausten. Prisen finn du i prislista.

Tilbake