Gravferd og gravlegging


 

Kontakt

Avtale om gravferd lagast med soknepresten.

 

Nyttig hugseliste ved gravferd

Soknepresten har utarbeida ei nyttig sjekkliste ved gravferd. (Lista kjem snarleg).

 

Info om gravlegging

Sjå §§4-7 og 9 i gravplassvedtektene som gjeld for gravplassane i Solund. 

kirken.no finn du generell informasjon


Dersom de treng utvida frist for urnegravlegging

Under covid-19-pandemien kan de be om utvida frist for urnegravlegging, dersom slik utsetjing er ynskjeleg.

Tilbake