Kyrkjetransport


Ikkje alle har bil eller nokon til å køyre seg til gudstenester. Derfor søkjer vi frivillige til å hente og bringe folk til og frå, via samkøyring.

 

 

 

Dersom du kan tenkje deg å køyre, kan du ta kontakt med kyrkjeverja eller soknepresten.

Tilbake