Bu-heimeleir


Vi forsøker å arrangere Bu-heimeleir for borna ei helg i året. Leiren føregår som namnet tilseier på dagtid, over to innhaldsrike dagar. Leiren er vanlegvis i kyrkja og Kyrkjetunet på Hardbakke, og er vanlegvis på vinterhalvåret.

Meir informasjon kjem.

 

Tilbake