Konfirmasjon


Konfirmasjon er for alle. På kirken.no kan du lese meir om konfirmasjon.
 

 

Påmelding

Påmelding til konfirmasjon skjer ved å ta kontakt med soknepresten, eller svare på utsendt invitasjon.

 

Matservering

Vi tilbyr varmmat under konfirmasjonsførebuingane – ca 15 samlingar til saman. Tenesta krev påmelding, og vert kjøpt lokalt. Det kostar p.t. (2020) 500,-/konfirmant, og øvrig kostnad dekkast av soknet. Meir info vert gitt konfirmant og foreldre etter fyrste samling.

Tilbake