Årsmøte 2023


Det vert kalla inn til årsmøte for kyrkjelyden, 18.6.23, i Hersvik kyrkje. Etter gudstenesta klokka 12. 

Det vert sett opp skyssbåt frå øyane i Nord-Solund i førekant. Returen skjer med rutebåten kl 16.

Bestilling av plass gjer du direkte til båten på nummer 95849972, seinast fredag 16.6. kl.17.

Sommarbilde av Solund kyrkje

ÅRSMØTE FOR SOLUND SOKN 

SUNDAG 18. JUNI 2023 
i Hersvik kyrkje 
(etter gudstenesta kl. 12) 

Sak 1      Val av møteleiar
               Val av referent 
               Val av to personar til å skrive under møteboka

Sak 2      Soknerådet si årsmelding for 2022, til orientering.

Sak 3      Soknerådet sitt rekneskap for 2022, til orientering.

Sak 4      Kyrkjeleg årsstatistikk for Solund for 2022, til 
               orientering

Sak 5      Samtale kring det kyrkjelege arbeidet generelt

Det vert kyrkjekaffi i samband med årsmøtet.

Vel møtt!

Hardbakke, 9.5.2021
Anne Kari Reigstad, leiar Solund sokneråd

Skyss

Det vert sett opp skyssbåt frå øyane i Nord-Solund.

Årsmeldinga for 2022

Årsmeldinga for 2022 kan du lese her.

Tilbake