Kyrkjevalet 2023


11. september skal det veljast sokneråd og bispedømeråd, samtidig med val til kommunestyre og fylkesting.

 

 tillegg til listene som vert utarbeidd av nominasjonsnemndene til sokneråda, er det mogeleg for andre å lage eigne lister. Det vert stilt særskilte krav til desse listene og fristen for å sende dei inn er 31. mars kl. 12. Sjå Kirkevalgreglene §7. Ta kontakt med lokalt kyrkjekontor for meir info

 

 

Tilbake