Søk tilskot frå fritidsfondet


Alle barn og unge har rett til å delta i leik, fritidsaktivitetar og kulturliv. Fritidsfondet bidreg til at fleire får delta.

Dersom ein har utfordringar med økonomien, har ein mogelegheit til å nytte denne ordninga. Det er lett å søkje, og du kan søkje når som helst.

Du kan søkje for barnet ditt, eller vi kan søkje for deg. Dei som er over 16 kan søkje sjølv.  

Les meir på nettsida til kommunen.

Lenkja til meir informasjon om fondet  og korleis du søkjer finn du her,

Tilbake