Kyrkjebladet jula 2022


Du som er registrert mot reklame, kan no hente bladet på butikkane i Solund. 

 

Vanlegvis får du som er registrert mot reklame, kyrkjebladet i postkassa. Men frist for utsending vart desverre ikkje nådd denne gongen, grunna auka fristar. Vi beklager ulempa. 

Tilbake