Hittegods i kyrkjene


Saknar du nokon av desse tinga?  Då kan du kontakte kyrkjeverja..

Etter nyttår vert dei gitt vekk/kasta. 

 

 

Tilbake