Vedtekter (forskrift) for gravplassane i Solund kommune


Har du spørsmål rundt gravminner, gravstell og feste m.m. Og lurer du på om ein har rett på grav i kommunen, sjølv om ein er utflytta?

 

 

Svar på dette og meir finn du i dei nyaste gravplassvedtektene (forskrift), som tok til å gjelde frå og med 1.11.2019. 

Vedtektene er utarbeida og vedtekne av Solund sokneråd, og godkjende av Bjørgvin bispedømeråd. Du kan lese gravplassvedtektene her, eller henvende deg til kyrkjeverja for å få eit hefte med større skrift.

I vedtektene finn du mellom anna nyttig informasjon om graver, gravminner og plantefelt, gravstell og festeavtaler.

Gravplassane i kommunen er livssynsnøytrale og forvaltast av Solund sokneråd, som er gravplassforvaltning.

Kontaktperson er kyrkjeverja.

 

 

Tilbake