Kyrkjestaden Utvær (historisk)


Den fyrste kyrkja på Utvær har truleg vore ei stavkyrkje. Kyrkja var vigd til helgenen St. Klemens, som var vernehelgen for sjøfolk.

 

Kongsdøtre, kyrkjeplyndring av skotske sjøfararar og verharde kår pregar historia kring denne kyrkjestaden. Les meir i Fylkesarkivet og Riksantikvaren.

Fylkesarkivet sin omtale kan du lese her

Riksantikvaren omtalar og kyrkjestaden.

 

Tilbake