Minnestøtter over falne


På gravplassane står det fleire minnesmerker over falne i krigen.

 

 

Det står tre identiske minnestøtter over dei falne frå Solund under 2. verdskrig, på dei tre største gravplassane.

I tillegg er det ved gravplassen i Straumen seks kvite, innramma minnesteinar over falne frå Ytre Solund. Fylkesarkivet sin omtale kan du lese her. 

Minnestøtta over John J. Hop står på gravplassen på Hardbakke.

Historiane om dei falne og minnesmerka kan du lese under lenkjene. 

Tilbake