Husøy kyrkjestad - 300-årsjubileum


I 2019 blei 300-årsjubileet for Husøy kyrkjestad markert, på øya Husøy.

 

Mange innbyggjarar, sokneprest Bjørn Magne Hansen (t.h.), avtroppa prost Geir Sørebø (t.v.) og påtroppa prost Helge Taranrød (midten), hadde tatt turen ut i havgapet denne dagen.

Tilbake