Kvardagsskule


Kvardagskulen er det som tidlegare var søndagsskulen.

 

 

Kvardagsskulen møtast jamleg, på kveldstid, og har den siste tida helde til i lokaler i Ytre Solund.

Ta kontakt med soknepresten for påmelding. 


 

Tilbake